İşbu Formdaki bütün soruları tam ve gerçek bilgiler ile cevapladığımı, cevaplarımın eksik veya yanlış olması halinde bundan doğacak sorumluluğu kabul ettiğimi; işbu Formda belirttiğim tüm kişisel verilerimin Şirket tarafından kaydedilmesine, muhafaza edilmesine ve işlenmesine; iş başvurumun olumlu sonuçlanmaması halinde dahi bilgilerimin, ileride Şirket nezdinde oluşabilecek boş pozisyonlarda değerlendirilmek üzere Şirketçe iki yıl süre ile saklanmasına; referans olarak gösterdiğim kişilerle iletişime geçilerek kontrollerin yapılmasına açık rıza ile muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.